|| WITAMY || O NAS || OFERTA || KONTAKT || facebook
OFERTA / KURSY
|| KURSY || METODA || POZIOMY NAUCZANIA ||
|| ZASADY UCZESTNICTWA || REGULAMIN || OPŁATY ||


Kursy dla dzieci - 2 godz. tygodniowo

Tworzymy grupy odpowiadające wiekowi dzieci.

Proponujemy następujące grupy: -klasy II-IV, 3 g. tygodniowo (w tym konwersacje) -klasy V-VI

*W przypadku wyższego poziomu dziecka niż grupa wiekowa podejmujemy razem z rodzicami decyzję o przeniesieniu dziecka do grupy wyżej.

Dzieci młodsze szkoły podstawowej 8-9 lat
poziom: beginner
Dzieci starsze szkoły podstawowej 10-12 lat
poziom: elementary

Nauczanie języka w tej grupie wiekowej wymaga dostosowania metod nauczania do wyjątkowych wymagań rozwojowych dzieci w tym wieku.

Nauka poprzez zabawę, gry, elementy ruchowe, piosenki, filmy, scenki pozwala na efektywną naukę z wielką przyjemnością.

Dużo materiałów i ćwiczeń wykorzystuje metodę sensoryczną, dzieci poznają zagadnienia językowe wszystkimi zmysłami przez obraz, dźwięk, zapach, dotyk.

Dzieci uczą się gotowych wyrażeń, słownictwa, gramatykę utrwalają tylko na zasadzie wzorów do naśladowania. Rozwijają poprawną wymowę, osłuchują się z językiem.

Podręczniki dobieramy niezwykle starannie, aby poprzez najnowsze metody, doskonale dopracowane materiały audio i wideo zachęcały do nauki języka i wzmacniały motywację.


Korzyści językowe
dla dzieci w tym wieku:


 • przyswojenie poprawnej fonetyki języka
 • zgromadzenie bazy podstawowego słownictwa i wyrażeń
 • rozwój umiejętności słuchania i mówienia w języku obcym
 • rozwój inteligencji lingwistyczno-werbalnej, pomocnej przy uczeniu się każdego języka
 • wytworzenie motywacji uczenia się języka

Dzieci mają większe tempo pracy, potrafią bardziej abstrakcyjnie myśleć. Nauka języka przyspiesza.

Uczniowie nadal uczą się gotowych wyrażeń, słownictwa, wprowadza się i ćwiczy się również nowe zagadnienia gramatyczne.

Metody pracy stopniowo zmieniają się, wprowadzamy gry, quizy, plakaty, konkursy, lekcje kulturoznawcze, obchodzimy wybrane święta angielskie i amerykańskie.

Dobrane podręczniki zapewniają czytelny przekaz nowego materiału, ambitny i trudniejszy materiał niż poziom danej klasy w szkole, materiały kulturoznawcze oraz ciekawe teksty rozwijające wiedzę ogólną.

Nadal bardzo dużą wagę przykładamy do poprawności wymowy i przyswojenia jak największej ilości słownictwa.

Zapoznajemy starsze dzieci ze znakami transkrypcji fonetycznej i pracą ze słownikiem.


Korzyści językowe
dla dzieci w tym wieku:


 • przyswojenie podstaw gramatyki
 • zgromadzenie dużej ilości słownictwa i wyrażeń
 • rozwój wszystkich umiejętności językowych: słuchania, mówienia, czytania i pisania
 • przyswojenie wiedzy kulturoznawczej dotyczącej krajów anglojęzycznych
 • rozwój inteligencji lingwistyczno-werbalnej, pomocnej przy uczeniu się każdego języka
 • wzmocnienie motywacji uczenia się języka
Kursy dla młodzieży (13-15 lat)

3 godz. tygodniowo ( w tym godzina konwersacji )

Tworzymy kursy odpowiadające nie tylko wiekowi,ale też poziomowi językowemu słuchaczy.

Proponujemy grupy na poziomie: pre-intermediate, intermediate

Poziom: pre-intermediate +
przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego
z języka obcego
Poziom: intermediate +
przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego
z języka obcego

Uczniowie utrwalają i poszerzają swoje kompetencje językowe w zakresie gramatyki, słownictwa oraz wszystkich umiejętności językowych: słuchania, mówienia, czytania i pisania.

Młodzież uczy się, jak radzić sobie w standardowych sytuacjach komunikacyjnych w pracy, szkole, czasie wolnym oraz podróży, uczą się tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na znane tematy, uczą się opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia oraz krótko uzasadniać swoje opinie lub plany.

Bardzo zróżnicowane metody pracy- w tym gry, quizy, konkursy, tłumaczenie słów piosenek, tekstów, filmy kulturoznawcze i materiały online zapewniają młodzieży odpowiednią motywację do dalszej nauki języka.

Lektorzy przygotowują dodatkowe materiały w celu prezentacji, utrwalenia i sprawdzenia zagadnień językowych.

Rodzaje zadań typu egzaminacyjnego pozwalają przygotować się do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego.

Młodzież wykorzystuje słownictwo i gramatykę podczas zajęć konwersacyjnych, rozwijając tą potrzebną, ale i trudną umiejętność językową.

Korzyści językowe
dla młodzieży gimnazjalnej:

 • bardzo intensywna nauka, zapewni łatwość w dalszej nauce języka
 • język przestaje być obcy, wykorzystywanie umiejętności językowych w swoich hobby- muzyka, film, książki, strony internetowe
 • przełamanie bariery językowej w mówieniu
 • zrozumienie i akceptacja różnic kulturowych
 • rozwój wiedzy ogólnej i krytycznego myślenia

Uczniowie utrwalają i znacznie poszerzają swoje kompetencje językowe w zakresie bardziej zaawansowanej gramatyki, słownictwa oraz wszystkich umiejętności językowych: słuchania, mówienia, czytania i pisania.

Młodzież uczy się, jak radzić sobie w standardowych sytuacjach komunikacyjnych w pracy, szkole, czasie wolnym oraz podróży, uczą się tworzyć dłuższe,spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na zróżnicowane tematy, uczą się opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia oraz uzasadniać swoje opinie, wybory lub plany.

Bardzo zróżnicowane metody pracy- w tym gry, quizy, konkursy, tłumaczenie słów piosenek, tekstów, filmy kulturoznawcze i materiały online zapewniają młodzieży odpowiednią motywację do dalszej nauki języka.

Lektorzy przygotowują dodatkowe materiały w celu prezentacji, utrwalenia i sprawdzenia zagadnień językowych.

Rodzaje zadań typu egzaminacyjnego pozwalają przygotować się do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego.

Młodzież wykorzystuje słownictwo i gramatykę podczas zajęć konwersacyjnych, rozwijając tą potrzebną, ale i trudną umiejętność językową.

Korzyści językowe
dla młodzieży gimnazjalnej:

 • bardzo intensywna nauka, zapewnia znajomość języka na poziomie matury – poziom podstawowy
 • język staje się narzędziem, wykorzystywanym w swoich hobby- muzyka, film, książki, strony internetowe lub do uzyskania informacji ze stron anglojęzycznych
 • rozwijanie umiejętności wyrażania myśli na bardziej skomplikowane tematy
 • zrozumienie i akceptacja różnic kulturowych
 • rozwój wiedzy ogólnej i krytycznego myślenia
Kursy dla młodzieży szkół średnich ( 16-18 lat)

3 godz. tygodniowo

Tworzymy grupy przygotowujące się docelowo do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Proponujemy grupy: intermediate i upper-intermediate

Intermediate +
przygotowanie do matury
na poziomie podstawowym
Upper-intermediate +
przygotowanie do matury
na poziomie rozszerzonym

Słuchacze utrwalają i znacznie poszerzają swoje kompetencje językowe w zakresie bardziej zaawansowanej gramatyki, słownictwa oraz wszystkich umiejętności językowych: słuchania, mówienia, czytania i pisania.

Młodzież uczy się, jak radzić sobie w standardowych sytuacjach komunikacyjnych w zakresie udzielania i uzyskiwania informacji, opisywania wydarzeń, miejsc, ludzi i negocjowania.

Ćwiczy się umiejętność pisania listów formalnych i nieformalnych oraz krótszych form użytkowych takich jak kartka pocztowa, ogłoszenie, ankieta, zaproszenie.

Ćwiczy się również tworzenie dłuższych, spójnych wypowiedzi ustnych lub pisemnych na zróżnicowane tematy. Praca w parach, grupach oraz dyskusje to częste techniki pracy.

Dobrane podręczniki zapewniają efektywną i ciekawą pracę na zajęciach.

Dodatkowe materiały przygotowywane przez naszych lektorów na potrzeby danej grupy sprawiają, że każdy słuchacz traktowany jest indywidualnie.

Rodzaje zadań typu egzaminacyjnego pozwalają przygotować się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym.

Przeprowadzamy matury próbne-ustne i pisemne.

Korzyści językowe
dla młodzieży szkół średnich:

 • bardzo intensywna nauka, zapewnia znajomość języka na poziomie matury – poziom podstawowy
 • język staje się narzędziem, wykorzystywanym w różnych sytuacjach życiowych
 • rozwijanie umiejętności wyrażania myśli na bardziej skomplikowane tematy
 • zrozumienie i akceptacja różnic kulturowych
 • rozwój wiedzy ogólnej i krytycznego myślenia

Materiał gramatyczny na poziomie matury na poziomie rozszerzonym.

Słuchacze rozwijają umiejętności rozumienia tekstu słuchanego i czytanego, wzbogacenie słownictwa o bardziej zaawansowane wyrażenia idiomatyczne i kolokwialne.

Słuchacze uczą się w szerokim zakresie tematów formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, wyjaśniać swoje stanowisko, rozważać wady i zalety różnych rozwiązań.

Do częstych metod należą dyskusje, ćwiczenia pisania dłuższych tekstów- listów, opisów, recenzji i rozprawek.

Słuchacze przygotowują ustne prezentacje.

Dobrane podręczniki zapewniają efektywną i ciekawą pracę na zajęciach.

Dodatkowe materiały przygotowywane przez naszych lektorów na potrzeby danej grupy sprawiają, że każdy słuchacz traktowany jest indywidualnie.

Rodzaje zadań typu egzaminacyjnego pozwalają przygotować się do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.

Przeprowadzamy matury próbne- ustne i pisemne.

Korzyści językowe dla
młodzieży szkół średnich:

 • bardzo intensywna nauka, zapewnia znajomość języka na poziomie matury – poziom rozszerzony
 • osiągnięcie poziomu języka, potrzebnego do zdania egzaminu FCE ( krótkie przygotowanie pod kątem zadań typu FCE)
 • język staje się narzędziem, wykorzystywanym w różnych sytuacjach życiowych
 • rozwijanie umiejętności wyrażania myśli na zróżnicowane tematy
 • zrozumienie i akceptacja różnic kulturowych
 • rozwój wiedzy ogólnej i krytycznego myślenia
Kursy dla dorosłych

2, 3 lub 4 godziny tygodniowo

Tworzymy grupy w zależności od ilości zgłoszeń na dany rok szkolny

Proponujemy grupy: elementary, pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate i FCE

Zobacz: POZIOMY NAUCZANIA ...>>>

Kursy dla dorosłych kładą nacisk na komunikację, wyjątkiem jest kurs przygotowujący do egzaminu FCE.

Odpowiednio dobrane podręczniki, metody pracy oraz dodatkowe materiały zapewniają oczekiwane przez słuchaczy efekty rozwoju językowego.


Zapisy i informacje:   604 207 044   bozena.mischker@gmail.com