|| WITAMY || O NAS || OFERTA || KONTAKT || facebook
OFERTA / METODA
|| KURSY || METODA || POZIOMY NAUCZANIA ||
|| ZASADY UCZESTNICTWA || REGULAMIN || OPŁATY ||


Najważniejsze elementy, na których opiera się nauczanie
w Mischker BM Szkole Języka Angielskiego:- Praca metodą komunikatywną, która zakłada, że celem nauki języka obcego jest wykorzystanie nabytych umiejętności do skutecznej komunikacji. Podręczniki dobierane są bardzo starannie, aby wspomagały motywowanie do pracy poprzez ciekawe, inspirujące materiały. Słuchacze są motywowani do wykorzystywania materiału gramatycznego oraz słownictwa w sposób praktyczny.

- Nauczanie koncentruje się na potrzebach uczniów. Dzięki temu, że słuchacze uczą się w naszej szkole przez wiele lat i grupy są stałe możliwa jest bardzo precyzyjna znajomość problemów uczniów oraz ich indywidualne potrzeby. Wiek i poziom grupy jest dzięki temu dostosowany do indywidualnego uczestnika.

- Metody pracy są dostosowane do potrzeb rozwojowych i możliwości
dzieci, młodzieży czy dorosłych.

- Autorskie materiały. Nowy materiał jest prezentowany w sposób logiczny i przejrzysty przez lektora, który dodatkowo przygotowuje autorskie materiały, w celu prezentacji, utrwalenia i sprawdzenia materiału.

- Angielski to również realia krajów anglojęzycznych. Zwracamy szczególną uwagę na wprowadzenie elementów kulturoznawczych krajów anglojęzycznych poprzez filmy, specjalne lekcje kulturoznawcze, konkursy oraz wycieczki do Wielkiej Brytanii.

- Punktowy system oceniania- autorski system wprowadzony w celu łatwego i rzetelnego oceniania przygotowań i pracy podczas zajęć słuchaczy.

- Pełna życzliwości i profesjonalizmu atmosfera pracy w Mischker BM Szkole Języka Angielskiego zapewnia dodatkową motywację i umożliwia pracę w warunkach sprzyjających przyswajaniu wiedzy.


Zapisy i informacje:   604 207 044   bozena.mischker@gmail.com