|| WITAMY || O NAS || OFERTA || KONTAKT || facebook
OFERTA / OPŁATY
|| KURSY || METODA || POZIOMY NAUCZANIA ||
|| ZASADY UCZESTNICTWA || REGULAMIN || OPŁATY ||


Standardowy kurs języka angielskiego

Opłaty za zajęcia można uiszczać miesięcznie (do 10-tego każdego miesiąca), semestralnie lub rocznie.
( nie ulegają one zmianie podczas roku szkolnego )

W pierwszym miesiącu nauki - wrześniu - pobierana jest dodatkowo opłata awansem,
za ostatni miesiąc nauki, czyli czerwiec.

w grupach
standardowych

8-12 osobowych
stali słuchacze

miesięcznie

do 10 każdego miesiąca
nowi słuchacze

miesięcznie

do 10 każdego miesiąca
stali słuchacze

semestralnie

lub rocznie
nowi słuchacze

semestralnie

lub rocznie

2 g. tygodniowo

130 zł.

140 zł.

semestralnie:

rata I - 660 zł.
do 30 IX

rata II - 600 zł.
do 01 II

rocznie:
1 220 zł.
do 30 IX

semestralnie:

rata I - 720 zł.
do 30 IX

rata II - 640 zł.
do 01 II

rocznie:
1 320 zł.
do 30 IX

3 g. tygodniowo
w tym 1 g. konwersacji

175 zł.

185 zł.

semestralnie:

rata I - 930 zł.
do 30 IX

rata II - 780 zł.
do 01 II

rocznie:
1 670 zł.
do 30 IX

semestralnie:

rata I - 990 zł.
do 30 IX

rata II - 820 zł.
do 01 II

rocznie:
1 770 zł.
do 30 IX

w grupach
niestandardowych

5-7 osobowych


2 g. tygodniowo

175 zł.

185 zł.

semestralnie:

rata I - 930 zł.
do 30 IX

rata II - 780 zł.
do 01 II

rocznie:
1 670 zł.
do 30 IX

semestralnie:

rata I - 990 zł.
do 30 IX

rata II - 820 zł.
do 01 II

rocznie:
1 770 zł.
do 30 IXUwaga!
Jeśli grupa liczy mniej niż 5 osób powyższe stawki podlegają zwiększeniu w następujący sposób:
4 osoby w grupie - o 40%
3 osoby w grupie - o 50%
2 osoby w grupie - o 60%

g. - godzina lekcyjna - 45 minut


* Status stałego słuchacza i zniżki w opłatach otrzymuje każdy uczestnik zajęć, po roku uczęszczania do naszej szkoły lub w przypadku uczęszczania na zajęcia dwóch lub więcej osób z najbliższej rodziny.Wpłat prosimy dokonywać na konto:

Mischker BM Szkoła Języka Angielskiego
PKO BP S.A. O / Świecie
22 1020 5040 0000 6302 0067 8136Zapisy i informacje:   604 207 044   bozena.mischker@gmail.com