|| WITAMY || O NAS || OFERTA || KONTAKT || facebook
OFERTA / POZIOMY
|| KURSY || METODA || POZIOMY NAUCZANIA ||
|| ZASADY UCZESTNICTWA || REGULAMIN || OPŁATY ||


Poziomy zaawansowania w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego

Kurs
Opis Kursu
Egzaminy Cambridge
Poziomy biegłości językowej wg Rady Europy

Beginner

Kurs przeznaczony jest dla początkujących. Wprowadza podstawowe słownictwo i zwroty najczęściej wykorzystywane w sytuacjach dnia codziennego, proste zagadnienia gramatyczne, uczy podstaw wymowy oraz zasad pisowni.

KET (Key English Test)

A1

Elementary

Słuchacze zaczynają samodzielnie komunikować się, uczą się formułować wypowiedzi na tematy związane z życiem codziennym, poszerzają znajomość struktur gramatycznych oraz zakres słownictwa.

brak

A2

Pre-Intermediate
Intermediate

Słuchacze uczą się jak radzić sobie w standardowych sytuacjach komunikacyjnych w pracy, szkole, czasie wolnym oraz podróży, uczą się tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na znane tematy, uczą się opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia oraz krótko uzasadniać swoje opinie lub plany.

brak

B1

Upper-Intermediate

Słuchacze rozwijają umiejętności rozumienia tekstu słuchanego i czytanego, wzbogacenie słownictwa o bardziej zaawansowane wyrażenia idiomatyczne i kolokwialne, uczą się w szerokim zakresie tematów formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, wyjaśniać swoje stanowisko, rozważać wady i zalety różnych rozwiązań.

brak

B2

FCE

Kurs przygotowujący do zdania egzaminu FCE, poza rozszerzaniem umiejętności językowych, słuchacze poznają strukturę, typy poleceń oraz kryteria oceny stosowane w trakcie egzaminu FCE.

Przygotowanie do egzaminu FCE trwa 4 semestry. FCE (First Certificate In English) B2

FCE (First Certificate In English)

B2

Advanced Group

Słuchacze rozbudowują zasób słownictwa o złożone struktury idiomatyczne, uczą się dostrzegać znaczenia ukryte lub wyrażone pośrednio, pracują nad płynnością wypowiedzi ustnych doskonalą organizację wypowiedzi ustnych oraz pisemnych.

CAE(Certificate In Advanced English)

C1

Proficiency Group

Słuchacze skupiają się na tworzeniu perfekcyjnej kompetencji językowej, zbliżonej do kompetencji wykształconego native speakera.

CPE (Certificate of Proficiency In English)

C2
Zapisy i informacje:   604 207 044   bozena.mischker@gmail.com