|| WITAMY || O NAS || OFERTA || KONTAKT || facebook
OFERTA / ZASADY
|| KURSY || METODA || POZIOMY NAUCZANIA ||
|| ZASADY UCZESTNICTWA || REGULAMIN || OPŁATY ||


Informacje o zasadach uczestnictwa w zajęciach


Nowi uczestnicy piszą testy poziomujące, dzieci odbywają rozmowę kwalifikacyjną z lektorem w celu określenia wcześniejszych doświadczeń i uzdolnień językowych.

W każdym roku szkolnym uczestnicy, bądź ich prawni opiekunowie podpisują umowę z Mischker BM Szkołą Języka Angielskiego.

Wszyscy uczestnicy zajęć przestrzegają zasad ogólnie przyjętych w szkolnictwie, czyli :pracy na zajęciach, dyscypliny, dobrych manier. Obowiązuje regulamin szkoły.

Podczas edukacji językowej postępy są weryfikowane za pomocą sprawdzianów i prac klasowych, obowiązuje wywiązywanie się z zadanych prac.

Obecność na zajęciach jest sprawdzana i odnotowywana w dzienniku grupy.

Obowiązkowe testy końcowe odbywają się po każdym semestrze.

Świadectwo ukończenia kursu na danym poziomie zawiera informacje o postępach w nauce, frekwencji i zachowaniu ( grupy szkoły podstawowej i gimnazjum ).

W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących słuchaczy z grup dzieci i młodzieży lektor kontaktuje się z rodzicami w celu zasygnalizowania i rozwiązania ewentualnych problemów związanych z nauką, frekwencją, bądź zachowaniem.
Zapisy i informacje:   604 207 044   bozena.mischker@gmail.com