|| WITAMY || O NAS || GALERIA || OFERTA || KONTAKT || facebook
O NAS
|| LEKTORZY || RELACJE ||


Mischker BM Szkoła Języka Angielskiego powstała jako szkoła autorska, prowadzimy ją od 1992 roku. Staramy się zapewnić najwyższy poziom nauczania, gwarancję kontynuowania edukacji od pierwszych lat szkoły podstawowej do matury. Proponujemy również kursy dla dorosłych oraz szkolenia dla firm.

Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na systematyczną , satysfakcjonującą pracę nad poprawianiem standardów nauczania i dostosowaniem się do potrzeb lokalnej społeczności.

Zapewniamy słuchaczom możliwość stałego rozwijania umiejętności porozumiewania się ponad barierami językowymi i kulturowymi, niezbędnego w wielojęzycznym i wielokulturowym świecie.

Pomagamy zdać egzaminy, przygotowując do testu gimnazjalnego z języka obcego, matury, egzaminu FCE.

Uczymy mówić- już najmłodsze grupy poznają gotowe wyrażenia, dzięki którym jeszcze bez znajomości języka mogą reagować językowo w określonych, utrwalonych sytuacjach. Gimnazjaliści obowiązkowo mają godzinę konwersacji z native speakerem przez 3 lata. Natomiast uczniowie szkół średnich przygotowując się do matury ćwiczą język sytuacyjny lub przygotowywanie prezentacji i dyskusji. Motywujemy dorosłych do mówienia poprzez zajęcia kładące nacisk na komunikację.
Korzystamy z nowoczesnych metod, w tym audio, video oraz nowoczesnych podręczników ( zapewniamy zakup podręczników z rabatem ). Nasi lektorzy biorą udział w szkoleniach, będąc na bieżąco z metodami nauczania języka oraz oferowanymi materiałami.

Doceniamy uzdolnionych językowo i pracowitych słuchaczy przydzielając od 2-5 stypendiów na semestr, w postaci zmniejszenia o połowę opłaty. Rozpoznajemy talent językowy i pomagamy go rozwijać. Wielu naszych stypendystów ukończyło później filologię angielską lub lingwistykę, wielu pracuje w swoim zawodzie za granicą wykorzystując zdobyte umiejętności językowe.

Kadrę dobieramy nie tylko pod względem kwalifikacji. Nasi lektorzy to osoby kreatywne, ciągle rozwijające swój warsztat pracy, potrafiące nawiązać dobry kontakt ze słuchaczami, dla których język angielski pozostaje pasją wartą podzielenia się z innymi.

Zajęcia prowadzą doświadczone i entuzjastycznie nastawione do swego zawodu lektorki mgr Bożena Mischker, mgr Natalia Poćwiardowska, mgr Urszula Sochacka-Kołodziej, zajęcia konwersacyjne prowadzi native-speaker Fadlo Srhyr.

Dodatkowo proponujemy słuchaczom specjalne lekcje kulturoznawcze, pikniki, konkursy, możliwość udziału w wycieczce do Wielkiej Brytanii. Takie działania pozwalają podnieść motywację uczniów i zrozumieć, że we współczesnym świecie znajomość języka angielskiego otwiera niejedne drzwi i daje wiele możliwości.

Dzięki stworzeniu profesjonalnej i przyjaznej atmosfery nasi słuchacze kontynuują naukę w naszej szkole najczęściej przez wiele lat, co daje gwarancję uczenia się w sprawdzonej, dobranej wiekowo i językowo grupie, w której tworzą się więzi rówieśnicze. Słuchacz nie jest anonimowy, lektor zna go oraz jego rodziców, najczęściej przez wiele lat.

Zajęcia prowadzimy w grupach 10-12 osobowych w budynku I LO, ul.Gimnazjalna 3, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.

Szkolenia dla firm w zależności od potrzeb albo w siedzibach firm albo w budynku I LO.


Znaczną część naszej szkoły tworzą stali słuchacze- nasza najlepsza reklama i gwarancja
jakości nauczania.informacje i zapisy telefoniczne w godzinach 8-11 i 17-20
tel. 052 33 35 0 35, 0 604 20 70 44

bozena.mischker@gmail.com